Strona główna  STRONA GŁÓWNA    Wyślij e-mail  WYŚLIJ E-MAIL

Dział opiekuńczy

Zespoły opiekuńczo-terapeutyczne

Zakres usług świadczonych przez Dom, zgodnie ze standardem usług ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby mieszkańca. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakres usług, o których mowa Dom organizuje zespoły opiekuńczo-terapeutyczne składające się z pracowników Domu.

Skład osobowy zespołów ustala dyrektor Domu. Do zadań tych zespołów  należy w szczególności opracowanie indywidualnych planów wspierania  mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem Domu ich realizacja. Mieszkaniec Domu korzysta  z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział z nim jest możliwy ze względu na zdrowie mieszkańca.

Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańców koordynuje pracownik Domu (pracownik pierwszego kontaktu) – wskazany przez mieszkańca o ile jest to możliwe ze względu na stan zdrowia mieszkańca. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. 

Zobacz galerię

Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu

więcej »